Bureau Jenaplan

Jenaplan opleiding

Bij ‘t JAS kun je studeren voor het officiële jenaplandiploma, een officieel post hbo-diploma (8 ec’s). We verzorgen de opleiding in jouw regio of als schoolgebonden traject. De opleidingen duurt 2 jaar. In elk jaar zijn er studiebijeenkomsten van 3 uren en een tweedaagse. De opleiding wordt afgesloten met het presenteren van een meesterstuk, een eindgesprek en een diploma-uitreiking.

DiD3

Begeleiding

Het jenaplanconcept is een interpreteerbaar streefmodel, geen uitgewerkt pedagogisch-didactisch model maar een fundament waar je zelf een school op moet bouwen. Het is een concept, dat moet worden vorm-gegeven in de eigen leef- en werkgemeenschap. De vormgevers zijn de betrokkenen: de kinderen, ouders en groepsleiders. Met onze expertise adviseren, begeleiden en scholen we om het concept te versterken.

JAStival

Elk jaar organiseert JAS een inspirerend festival: Het JAStival. Op deze dag organiseren we diverse scholingen gericht op het jenaplanonderwijs , freinetonderwijs en hedendaagse vernieuwingen die inspireren en aansluiten bij onze visie. De dag vindt traditiegetrouw plaats op de 3e Pinksterdag op onze prachtige locatie het Bovenveen te Echten (Drenthe).

jastifal
Meer weten over de werkzaamheden van bureau Jenaplan?