LDO-rekenen

Een nieuwe methodiek

LDO- rekenen staat voor leerdoelonderwijs-rekenen. Steeds meer scholen gaan werken vanuit leerdoelen. Dit om meer aan te sluiten bij de leerbehoeften van kinderen. Want niet ieder kind leert op hetzelfde tempo, of op dezelfde manier. Traditionele methodes sluiten nog niet voldoende aan bij deze behoefte om te werken op eigen niveau en vanuit doelen. Samen met de uitgeverij Kids-learning heb ik daarom een geheel nieuwe rekenmethodiek voor het basisonderwijs ontwikkeld. LDO-rekenen laat het rekenen in jaargroepen los, maar laat kinderen werken aan rekendoelen binnen een vast thema. De doelen zijn gestructureerd voor twee- en voor drie-jarige groepen Dit geeft een leerkracht van heterogene groepen de mogelijkheid om aan de hele groep tegelijkertijd les te geven. Maar ook in klassikale groepen kan er veel gemakkelijker worden gedifferentieerd op niveau en leerstijl van de kinderen.

 

Dus wil je jaargroep overstijgend werken aan rekenen? Wil je echt aansluiten bij het niveau van de kinderen uit jouw groep? Wil je de traditionele rekenmethode loslaten en toch werken met goede structuur? Dat kan met LDO rekenen!

Voordelen van thematisch werken met LDO-rekenen

LDO Rekenen gaat uit van thematisch onderwijs. Dit betekent dat de hele groep aan maar één rekenthema tegelijk werkt. Hierdoor heb je meer tijd om je te verdiepen in een thema. Zwakke rekenaars hebben meer tijd om te werken aan de basisstrategieën. Sterker rekenaars vinden uitdaging in de moeilijkere doelen.

  • Zichtbare leerdoelen: De doelen hangen op grote posters in de groep. Zo wordt zichtbaar aan welke doelen er gewerkt wordt. En deze doelenposters zijn ontwikkeld voor twee of voor drie jarige groepen.
  • Óók voor combinatiegroepen: LDO Rekenen is uitermate geschikt voor scholen die werken met heterogene groepen. Maar ook reguliere scholen kunnen ermee werken want in iedere groep zijn er niveauverschillen te vinden.
  • Samenwerking: Kinderen van verschillende leeftijden werken allemaal aan hetzelfde thema. Hierdoor ontstaat er veel samenwerking.
  • Doelgerichte voorbereiding: Als leerkracht hoef je maar één thema tegelijk voor te bereiden. Dit zorgt voor overzicht en ook voor verdieping. Je leert de leerlijnen goed kennen.
  • Rekenen op maat binnen kaders: Tijdens zelfstandig werken houd je overzicht. Iedereen werkt aan hetzelfde thema en kan hier binnen kiezen voor zijn eigen doelen. De kaders zijn dus duidelijk en de keuzevrijheid beperkt.
  • Geïntegreerd onderwijs: Je kunt andere lessen koppelen aan het rekenthema, zoals bijvoorbeeld de muziekles of tekenles. Hierdoor wordt het rekenthema nog betekenisvoller voor de kinderen in de groep.

LDO-images

Webinar over LDO-rekenen

Wil je nog meer weten over LDO-rekenen? Bezoek dan de website van Kids Learning of download onderstaande brochure.

Enthousiaste gebruikers

Wil je aan de slag met LDO-rekenen? Vraag een vrijblijvende presentatie aan.