Terug naar de bedoeling: We kunnen het zelf!! (eigenaarschap)

Al ongeveer 3 jaar ben ik echt actief met Denken in Doelen. Inmiddels zijn er meer dan 20 scholen die werken met Denken in Doelen. Een aantal scholen begeleid ik intensief tijdens de implementatieperiode. Ook heb ik veel aandacht besteed aan leuke werkvormen, spellen en filmpjes op You-tube. Deze werkvormen zijn in te zetten om Denken in Doelen vorm te geven, maar de methodiek is zoveel meer dan leuke werkvormen bij elkaar.

In de komende maanden wil ik jullie in verschillende blogs meenemen in de visie achter Denken in Doelen. Ik noem deze rubriek: terug naar de bedoeling. In deze blog vertel ik over eigenaarschap bij kinderen en leerkrachten. We kunnen het zelf!!

Eigenaarschap bij leerkrachten en kinderen zijn voor mij van essentieel belang binnen het onderwijs. Ook binnen de werkwijze van Denken in Doelen zul je dit eigenaarschap op allerlei plekken terug te vinden. Het is belangrijk dat leerkrachten, maar ook de kinderen weer regie krijgen over wat ze moeten, willen en kunnen leren. Hierdoor wordt de inhoud van de rekenles direct zinniger, maar ook veel leuker. Kinderen kunnen heel goed vertellen wat ze nog moeten leren en ook leerkrachten vinden het fijn om meer vrijheid te krijgen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij de behoeften van hun kinderen in de groep. Hoe ziet dit eigenaarschap er binnen Denken in Doelen uit?:

Voor de kinderen: Iedere school richt zijn werkwijze voor Denken in Doelen weer net iets anders in. Hier zie je het eigenaarschap direct terugkeren. Een belangrijk hulpmiddel voor het genereren van eigenaarschap zijn de doelenposters die zijn ontwikkeld. Deze posters zijn ontwikkeld per thema. Op deze posters staan, in voor kinderen begrijpelijke taal, alle doelen op die de kinderen kunnen behalen binnen hun bouw. Hierdoor ontstaat er direct inspraak voor de kinderen: “dat doel kan ik al lang”, of “dat doel wil ik graag oefenen”. Natuurlijk moet je kinderen leren om slimme keuzes te maken, maar dit pakken ze snel op. Verder hebben de kinderen keuze in hoe zij een doel willen oefenen: Op de computer, via een werkblad, of door een rekenspel te spelen. Als laatste kunnen kinderen inspraak krijgen in het wel of niet volgen van een instructie. Resultaten houden de kinderen zelf bij op hun eigen registratieformulier. Natuurlijk blijft de leerkracht altijd begeleiden en controleren. Het behalen van de doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor de leerkracht: Ook de leerkracht wordt weer eigenaar van de inhoud van zijn rekenles. We weten allemaal dat het super belangrijk is om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van de groep. Echter door strak methodisch te werken, wordt het uitkrijgen van het boek, soms belangrijker dat de doelen die kinderen (moeten) behalen. Door de doelen op de posters krijg je als leerkracht inzicht in de leerlijnen. Je kunt hierdoor makkelijker aansluiten bij de behoeften van de groep. We leggen bij Denken in Doelen de nadruk op wat de kinderen moeten leren (doelen) en niet op hoe je dat kunt aanleren.. Lessen worden samen met collega’s voorbereid. Zo kunnen de instructies bijvoorbeeld worden aangepast op het thema waar de groep aan werkt, of op de actualiteit. Er is geen tijdsdruk meer van het uitkrijgen van de methodes!

Jullie kunnen het zelf! Maar uiteraard ben ik er altijd om jullie als school te ondersteunen. Tijdens studiedagen bereiden we samen de lessen voor of denken we na over de organisatie. Ook dit is maatwerk. Ik sluit aan bij de behoefte van de school.

Wil je meer weten over  de uitgangspunten van Denken in Doelen, dan kun je altijd contact met me opnemen. Mijn gegevens zijn te vinden op deze website.

De volgende blog zal gaan over rekenen voor het leven! Nog een heel belangrijk uitgangspunt van Denken in Doelen.