Terug naar de bedoeling: Thematisch werken

Al ongeveer 3 jaar ben ik echt actief met Denken in Doelen. Inmiddels zijn er meer dan 20 scholen die werken met Denken in Doelen. Een aantal scholen begeleid ik intensief tijdens de implementatieperiode. Ook heb ik veel aandacht besteed aan leuke werkvormen, spellen en filmpjes op You-tube. Deze werkvormen zijn in te zetten om Denken in Doelen vorm te geven, maar de methodiek is zoveel meer dan leuke werkvormen bij elkaar.

In de komende maanden wil ik jullie in verschillende blogs meenemen in de visie achter Denken in Doelen. Ik noem deze rubriek: terug naar de bedoeling. In deze blog vertel ik waarom Denken in Doelen uitgaat van thematisch onderwijs.

Denken in Doelen gaat uit van thematisch onderwijs. Dit betekent dat de hele groep aan maar 1 rekenthema tegelijk werkt. En 1 zo’n rekenthema duurt wel 3 tot 4 weken. Dit thematische onderwijs is gebaseerd op het Periodeonderwijs dat je vooral op de Vrije school terugvindt. Een belangrijk uitgangspunt van periodeonderwijs is dat je langere tijd hebt om je helemaal in een onderwerp te verdiepen. Door deze langere periode ontstaat er vanzelf diepgang en duiken kinderen (en leerkrachten) helemaal in de stof. Je hebt in een langere periode meer tijd om vaardigheden in te oefenen en ook als je een paar dagen ziek bent, heb je nog tijd en ruimte om de doelen te behalen. Zwakkere rekenaars kunnen langer werken aan de basisstrategieën en hoeven niet telkens te wisselen van doel.

Alle rekendoelen die kinderen tijdens hun basisschooltijd moeten behalen zijn gemakkelijk in te delen in thema’s. Voor de kleuterbouw heeft Denken in Doelen 5 thema’s, voor de middenbouw zijn dit er 6 en voor de bovenbouw hebben we 7 thema’s. De posters van Denken in Doelen zijn ook ingedeeld in deze thema’s. Op deze posters staan per thema de doelen waar kinderen aan kunnen werken. Als je alle thema’s 3 weken behandelt, heb je in een schooljaar zelfs tijd om nog thema’s te herhalen.

Thematisch werken heeft nog meer voordelen:
* Kinderen van verschillende leeftijden werken allemaal aan hetzelfde thema. Hierdoor ontstaat er gemakkelijk veel samenwerking en kunnen sterke rekenaars hun klasgenoten goed helpen.
* Als leerkracht hoef je maar 1 thema tegelijk voor te bereiden en aan te bieden. Dit zorgt voor overzicht en ook voor verdieping. (Je leert de leerlijnen goed kennen)
* Deze voorbereiding is ook voor 3 weken! Niet iedere dag, of iedere week hoef je de rekenlessen voor te bereiden.
* Je kunt andere lessen koppelen aan het rekenthema, zoals bijvoorbeeld de muziekles, geschiedenisles of tekenles. Hierdoor wordt het rekenthema nog betekenisvoller voor de kinderen in de groep.
* Ook tijdens zelfstandig werken houd je overzicht. Iedereen werkt aan hetzelfde thema en kan hierbinnen kiezen voor zijn eigen doelen. De kaders zijn dus duidelijk en de keuzevrijheid beperkt.

Thematisch onderwijs werkt! Het geeft structuur, ritme en rust. tegelijkertijd geeft het de kinderen richting. Ik weet wat ik al kan en welke doelen ik nog moet leren! De hele groep werkt aan hetzelfde. Iedereen hoort er weer bij en kan meedoen met de eigen groep. Er is meer samenhang en meer plezier. Een stevige basis wordt makkelijker gelegd.

Wil je meer weten over het thematisch werken, of de uitgangspunten van Denken in Doelen, dan kun je altijd contact met me opnemen. Mijn gegevens zijn te vinden op deze website.

De volgende blog zal gaan over eigenaarschap van kinderen en leerkracht. Nog een heel belangrijk uitgangspunt van Denken in Doelen.